Feldenkraisova metoda

skupinová lekce 2
© International Feldenkrais® Federation Archive, R. Golden

Feldenkraisova metoda rozvíjí schopnost přirozeného učení skrze pohyb. Vede tak ke zlepšení schopností a odstranění různých potíží nejen při pohybových aktivitách, ale i v dalších oblastech lidského jednání.

Pro koho je Feldenkraisova metoda vhodná

Lekce jsou určeny každému bez ohledu na věk a fyzickou kondici, kdo chce rozvinout své pohybové schopnosti, rozšířit spektrum svých možností, zlepšit vnímání svého těla, nahradit nefunkční pohybové návyky funkčními a pohybovat se a žít s větší lehkostí a svobodou.

Moshé Feldenkrais se věnoval lidem s nejrůznějšími pohybovými potížemi, od prostých bolestí zad, po nejrůznější neurologická či vývojová postižení nebo poúrazové stavy. Také pracoval s dětmi (např. s dětskou mozkovou obrnou). Často spolupracoval s tanečníky, herci či muzikanty, tedy lidmi, kteří ve své profesi využívají pohyb.